SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE MEŞRUBAT SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE ÜRÜN BİLEŞİMİNİN BULUNMASI

Abdullah EROĞLU, Nuri ÖMÜRBEK

Özet


İşletmelerin başlıca sorunlarından birisi de, mevcut kapasiteden en iyi bir şekilde yararlanarak kârı maksimum veya maliyeti minimum yapacak üretim planlarının hazırlanmasıdır. Bu tür sorunların çözümünde doğrusal programlama tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; üretimle ilgili en iyi kararların alınmasında üretim planlaması aracı olarak, doğrusal programlama tekniğinin kullanılması ve bu tekniğin kullanılması ile sağlanacak faydaların meşrubat sektöründe seçilen örnek bir fabrikada ortaya konulmasıdır.
Doğrusal Programlama, Ürün Bileşimi, Meşrubat Sektörü.

Tam Metin: PDF