SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARETİ (INSIDER TRADING) VE TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA SORUMLULUĞU

Fehmi KARASİOĞLU

Özet


Yatırımcıların sermaye piyasasındaki faaliyetleri edindikleri bilgiler oranında artacaktır. Bilginin zamanlı olarak elde edilmesi yatırımcıları daha rasyonel sürece sevk edecektir. Sermaye piyasasına aktarılacak bilgiler hiç kuşkusuz düzenli olarak çalışan bir muhasebe sisteminin varlığı sonucu olacaktır. Muhasebe sistemi ne kadar düzenli ve sistematik olursa, yatırımcıların bilgi edinmeleri o kadar zamanlı olacaktır. Sermaye piyasasında esas olan "güven" ve "açıklık" ilkelerinin varlığını sürdürmesini sağlayan koşullardan biri de bilginin taraflara eşit olarak dağılmasının sağlanmasıdır. Çünkü bilgi sermaye piyasası¬nın kalbidir.
İçeriden Öğrenenler, Bilgide Eşitlik, Bilgilenmiş Piyasa.

Tam Metin: PDF