SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

EŞLERİN BEYAZ EŞYA, MOBİLYA VE GİYSİ SATIN ALMA ÖNCESİ KARAR SÜREÇLERİNDEKİ ROLLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

Veysel YILMAZ, Zeki YILDIZ, Hüseyin GÜRBÜZ

Özet


Karmaşık küçük bir sosyal grup olan ailede satın alma sürecinin nasıl oluştuğunu ortaya çı¬karmak için herhangi bir mal grubunu inceleyerek genelleme yapmak oldukça güçtür. Bu nedenle çalış¬mada beyaz eşya, mobilya ve giysi türü mal grupları için ailede satın alma öncesi karar süreçlerinin nasıl oluştuğu ve bu süreçlerdeki kararların yalnız anne, yalnız baba veya eşlerin beraber alıp almadıkları, anne ve babanın eğitim durumu, yaşı, evlilik süresi, çocuk sayısı ve ailede çalışan fert sayısı gibi faktörler dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
İstatistiksel Analiz, Karar Süreci, Tüketici Davranışı Araştırmaları

Tam Metin: PDF