SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

VİZYON: HAYALVE GERÇEK ARASINDAKİ GERİLİM -Eleştirel BirYaklaşım Denemesi-

Gürcan PAPATYA

Özet


Vizyon göreceli ve kişisel konsepte sahiptir. Bu yön kavramın tanımlanmasından çok, anlamaya ilişkin bir perspektifin öngörülmesine neden olmaktadır ve gelecek bağlamında düşünülen kavram, hayal ve gerçek açısında "entellektüel bir çalışma" ve "yaratıcı gerilim"in somut bir ifadesi olarak tartışılmaktadır. Ancak bu gerilim, bugün ve gelecek açısında güçlü bağların kurulmasına da kaynaklık etmektedir. Ne var ki, "gelecek paydaşlığı" ya da "geleceği paylaşmak" mevcut ve gerçekçi görülmez. Sistemin dinamik ve açık niteliği bunu engeller. Bu nedenle vizyon, paylaşma ve paylaşmama arasında sürgit bir süreç olarak yaşanır.
Diğer yandan sistem yönsüzlük ile vardır, bu sistemi dinamik hale getirirç Dolayısıyla vizyon, sistem yönsüzlük ile karşı karşıya kaldığında devreye girer. Yönsüzlük eylem ve entellektüel enerji verir. Aksine belirlilik ve homejenlik entellektüel enerjiyi azalttığı için vizyon geliştirme sorunlarının kaynağını oluşturur.
Bu sorunsal ve yaşanan ikilem kaçınılmaz olarak eleştirel bir tartışma bağlamı yaratmaktadır. Zaten bu noktada vizyon üstlendiği işlevi yerine getirmiş olmaktadır.
Miyopi, Vizyon Konsepti, Vizyonu Paylaşma, Vizyon Bulanıklığı, Vizyonun Tükenmesi.

Tam Metin: PDF