SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

TÜRKİYE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TURİZM EĞİTİMİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE SANAL YÖNTEMLERİN ROLÜ

Ertuğrul BAYER

Özet


Turizm sektörü özellikle son yıllarda büyük gelişmeler kaydetmiş ve dünyanın en büyük global sektörü konumuna gelmiştir. Dünya Turizm Örgütü (WTO)'nün araştırmalarına göre 2000'li yıllarda turizm olayına yaklaşık 1 milyar kişinin katılması beklenmektedir. Ayrıca turizm sağladığı sıcak döviz girdisi ile gelişmekte olan bir çok ülkenin ekonomisinin can damarı konumundadır.
Turizm sektörünün günümüzde en önemli sorunu yetişmiş personel eksikliğidir. Bu durum bütün dünya ülkelerinin olduğu gibi ülkemizin de temel problemidir. Turizm Bakanlığinın ILO ile yaptığı ortak çalışma sonucunda ülkemizde turizm sektöründe çalışan personelin % 87.4 ünün turizm eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Bu durum Türk turizm sektörünün geleceğini tehdit etmektedir. Bu açıdan Turizm Bakanlığı konuyla ilgili diğer tüm birimlerle ortak bir çalışma içerisine girerek; teknolojik gelişmeler doğrultu¬sunda, bütün kurumları kapsayan bir turizm eğitim programı hazırlamalı ve uygulamaya koymalıdır.
Turizm Eğitim Merkezleri, Teknolojik İnsan.

Tam Metin: PDF