SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞÇİ ÇIKARIMLARINA ALTERNATİF BİR ÖNERİ: ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ

Murat KAYALAR

Özet


Son zamanlarda "global kriz" deyimi sık sık telaffuz edilmeye başlandı. Krizin etkilerinin büyük
bir hızla yayılması ve sınır tanımaması, globallik boyutunu ortaya koyarken; böyle krizlerin genellikle işçi
çıkarma yoluyla atlatılmaya çalışılması, krizin dramatik boyutunu karşımıza çıkarmaktadır. Çalışan kesimin
bu durumdan kurtarılması için işçi ve işveren sendikaları, devlet, üniversiteler kısaca bütün kesimlerin bir
şeyler yapmalarının zamanı gelmiştir. Bunun için bu çalışmamızda işçi çıkarımlarına bir alternatif sunuyo-
ruz. Kriz dönemlerinde esnek çalışma uygulamalarına geçmek ve bu yolla krizin faturasını nispeten pay-
laşmak.
Esnek Çalışma, Fonksiyonel Esneklik,!ş Paylaşımı.

Tam Metin: PDF