SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA YABANCILAŞMA

Hüseyin AKYILDIZ

Özet


Yabancılaşma bireysel ve toplumsal sürecin birlikte ortaya çıkardığı psikolojik bir sorundur. Temelinde insanın özü ile varlığının çelişmesi yatmaktadır. İnsanın özünün tanımlanmasındaki yetersizlik¬ler yabancılaşma olgusunun tanımını muğlak bir hale sokmaktadır. Yabancılaşma olgusu bilim adamlarının farklı "insan" tasarımlarına uygun olarak farklı birer içerik kazanmaktadır. Bu nedenle, yabancılaşma olgusunun hem bireysel ve hem de toplumsal süreçte açığa kavuşturulmasının temel koşulu insanın özünün açığa kavuşturulmasıdır.
Sosyal Politika, Bireysel Yabancılaşma, Toplumsal Yabancılaşma, iktisadi Doktrinler, Sosyoloji, Psikoloji.

Tam Metin: PDF