SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

1982 ANAYASASI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Vahdettin AYDIN

Özet


insan hayatının maddi ve manevi bir bütün olarak korunabilmesi için bu bütünlüğün önemli bir parçasını oluşturan "özel hayatın gizliliği" nin taviz verilmeksizin korunması zorunludur. Bu anlamda başta Anayasa ve diğer kanuni düzenlemeler ortaya koyduğumuz genel kavram ve çerçeve içinde Melenmeye çalışılmıştır.
Özel Hayat, Kişilik Hakları, Konut Dokunulmazlığı, Haberleşme Özgürlüğü.

Tam Metin: PDF