SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM): A COMMUNICATION PERSPECTIVE

Asım BALCI

Özet


Bu çalışma Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramı ışığında açık bir iletişimin önemini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için temel TKY kavramları ve iletişim nosyonları incelenmeye çalışılmaktadır.
Toplam Kalite Yönetimi, iletişim, Tüketici Kültürü.

Tam Metin: PDF