SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

SİYASİ PARTİ KAPATMA DAVALARINDA ORTAYA ÇIKAN ÖN SORUNLAR

Yüksel METİN

Özet


Bu makalede siyasi parti kapatma davalarında ortaya çıkan ön sorunlar ve Anayasa Mahke¬mesinin bu ön sorunlara yaklaşımı ele alınmıştır. Siyasi parti kapatma davalarında kapatma sebepleri daha çok öne çıkmakla beraber, kapatma davalarında uygulanan yargılama yöntemi, usul kuralları ve ortaya çıkan ön sorunların çözüm şekli de, en az diğeri kadar önem arz etmektedir. Parti kapatma davalarında sağlıklı bir sonuca varabilmek için öncelikle ön sorunlar yönünden bir incelemenin yapılması gerekir.
Parti Kapatma, Ön Sorun, Anayasa Mahkemesi.

Tam Metin: PDF