SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

HALK FIRKASI'NDA DÖNÜM NOKTASI: III. BÜYÜK KONGRE'NİN TÜRK BASININA BAZI YANSIMALARI

Murat OKÇU

Özet


Cumhuriyet Halk Fırkası(CHF)'nm 1931 yılında gerçekleştirdiği Kongre, gerek CHF için gerek¬se Türk siyasi yaşamı için önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Bu çalışma, Kongre'nin basında nasıl bir yansıma bulduğunun izini sürmeye çalışmaktadır.
Cumhuriyet Halk Fırkası, Tek Parti, Devletçilik, Muhalif Basın.

Tam Metin: PDF