SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

Sosyal Refah Devleti ve Değişim

Ramazan GÖKBUNAR, Birol KOVANCILAR

Özet


Küreselleşme sürecinde sosyal refah devletinin yeni koşullara uyum sağlayacak biçimde içeri¬ğinin yenilenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Küresel değişimler, devletin sadece temin eden değil, kolaylaştı¬ran ve düzenleyen unsurlar olarak değerlendirilmesi gereğini doğurarak devlet için yeni ve farklı roller anlamını taşımıştır.
Sosyal Refah Devleti, Devletin Ekonomiye Müdahalesi, Kamu Harcamaları.

Tam Metin: PDF