SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

DOES FOREIGN AIDWORK ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES

Ömer EROĞLU

Özet


Dış yardım kavramı gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir finansal kaynak akışıdır. Dış yardım diye nitelendirilen bu kaynak akışının gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kalkınması üzerindeki etkisi bu gün tartışmalı bir konudur. Bazı çalışmalar dış yardımların bu ülke ekonomilerinin kalkınması üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu ileri sürerken, diğer bazıları ise bunun tam tersi bir görüşe sahiptir. Bu çalışma gelişmiş ülkeler neden dış yardımlarda bulunduklarını ve aynı şekilde gelişmekte olan ülkelerin neden dış yardım aldıklarını incelemekte ve Dış yardımların olumlu ve olumsuz olduğunu ileri süren çalışmaları değerlendirmektedir.

Tam Metin: PDF