SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE EKONOMİK SONUÇLARININ ANALİZİ

A. Mesut KÜÇÜKKALAY

Özet


Bu makale çalışmasında "Endüstri Devrimi" nin, bilinen diğer adıyla Sanayi Devrimi'nin analizi yapılacaktır. Bu analizde söz konusu devrim tanımsal olarak ayrıştırılacak, ne zaman ve hangi mekânda gerçekleştiği saptanarak bunların nedenleri belirlenecektir. Devrimin oluşma nedenleri ve olgunlaşması incelenerek, sonuç ve değerlendirme bölümünde ise, dünyadaki ekonomik dengeleri kökten etkileyen ve ekonomik-siyasal egemenlik merke¬zinin oluşmasında en büyük paya sahip olan Endüstri Devrimi'nin sonuçları değerlendirilecektir.

Tam Metin: PDF