SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

ON ENDOGENOUS GROWTH THEORY

Murat Ali DULUPÇU

Özet


20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren neo-klasik büyüme teorisi hakim paradigma olarak büyüme konusundaki çalışmaların çerçevesini çizmiştir. Neo-klasik büyüme teorisinin dışsal öngördüğü nüfus ve teknolojik değişim Romer'in 1986 yılında yayınladığı makale ile birlikte, ekonomi teorisinde içsel bir değişken olarak kabul edilerek günümüzün hakim paradigması olan yeni klasik makro iktisatta önemli bir yer edinen yeni büyüme teorileri doğmuştur.

Tam Metin: PDF