SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

FIRSAT MALİYETİ VE FIRSAT MALİYETİNİN İŞLETME YÖNETİMİ KARARLARINDA KULLANILMASI

Recep GÜNEŞ

Özet


İşletmede yöneticiler yönetim kararları alırken çeşitli karar kriterlerini göz önüne alırlar. Bu kararlar işletmenin kuruluş aşamasından başlayarak işletmenin ömrü boyunca alınması gereken kararlardır. Bu süreç içerisinde verilecek kararların, hemen hemen tamamı, işletmenin amaçlarına yönelik olmaktadır. İşletmelerin amaçları hayatlarını sürdürmek, kâr maksimizasyonuna ulaşmak veya belirli kâr hedeflerine ulaşmak olduğundan, verilecek kararların bu amaca uygun ve aynı şekilde karar ile bunu etkileyen karar kriterlerinin arasında bir ilişki olmalıdır.

Tam Metin: PDF