SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

PRİMAL-DUAL DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Abdullah EROĞLU, İbrahim GÜNGÖR

Özet


Her bir doğrusal programlama modelinin (primal model) bir dual modeli mevcuttur. Dual model primal modelden bazı kurallar yardımıyla oluşturulmaktadır. Her iki model arasında sıkı ilişkiler mevcuttur. Söz konusu ilişkiler simpleks algoritmanın mantığını kavrama açısından önemlidir. Bu çalışmada primal - dual dönüşümleri, ilişkileri, dual değişken ve kısıtların ekonomik yorumları üzerinde durulmuştur.

Tam Metin: PDF