SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞE ULAŞMADA YETKİ DEVRİ SORUNU VE YÖNETİCİ ENGELİ -Motivasyon Kuramları Bağlamında-

Gürcan PAPATYA

Özet


Yetki başkalarının davranışlarını etkileme ve yönlendirme yeteneğinin kristalize olduğu bir kavramdır. Kavramın varlığı ve kullanılması örgütsel performansı belirler. Ayrıca işgören motivasyonu ve ilişkilerinin olumlulaştırılmasında etkili bir manipülasyondur. Ancak bazen çeşitli nedenlere bağlı olarak yetkinin devredilmesi gerekir. Bu örgütsel verimlilik için istenir. Bazen de yetki devri örgütsel verimlilikten çok örgütte görev alanların kişiliklerinden, işletme örgüt ve yönetim yapısından, örgütün içinde bulunduğu ortamdan ve devredilecek işin/görevin niteliğinden kaynaklanan ve daha çok işgören başarısızlığının manipülasyonu için kullanılır . "Yönetici engeli" olarak adlandırılan bu faaliyet, yetki devri ile beklenen olumlu sonuca erişilememesine neden olur.
Dolayısıyla bu çalışma yetki devrinde karşılaşılan söz konusu sorunların aşılmasına yönelik etkinlik koşullarının değerlendirilmesini ve yetki devri hakkında hangi karar ölçütlerin dikkate alınması gerektiğini, motivasyon kuramları bağlantılı ve yönetici engeli ekseninde tartışılmasını kapsamaktadır.

Tam Metin: PDF