SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM UYGULAMALARINDA FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN YARARLI HALE GETİRİLMESİ

Durmuş ACAR, Nurhan PAPATYA

Özet


Bu çalışma, küresel rekabet ortamında yaygın olarak kullanılan Tam Zamanında Üretim Sistemi uygulamaları parelelinde sözü edilen Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi yaklaşımının yararlı hale getirilmesi konusunda analitik bir incelemeyi kapsamaktadır. Bu sayede işletmelerin doğru maliyet hesaplama ve maliyete dayalı tüm faaliyetlerini iyileştirme durumunun araştırılması amaçlanmaktadır.

Tam Metin: PDF