SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ÖRNEĞİNİN MEVSİMSEL VERİLERLE (1970:01 - 1994:04) ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: EŞBÜTÜNLEŞME

Hüseyin GÜRBÜZ, İbrahim HASGÜR

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Satın Alma Gücü Paritesi (SPG) hipotezini (Mark ve Dolar döviz kurlarıyla) oluşturan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaktır. Bunun için ilgili değişkenler üzerinde mevsimsel ve mevsimsel olmayan birim kök testleri uygulanmıştır. Aynı mertebeden/dereceden durağan veya bütünleştikleri tesbit edilen değişkenlerin eşbütünleşip eşbütünleşmediği Johansen eşbütünleşme testi ile test edilmiştir. Ayrıca eşbütünleşme vektörü ve onun ağırlıkları üzerine konan sınırlamaların sınanmasına da yer verilip yorumlanmıştır.

Tam Metin: PDF