SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MALİYETLEME SİSTEMLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR VE YENİ GELİŞMELER

Nurhan PAPATYA

Özet


Üretim/bilişim teknolojisindeki gelişmeler- her alanda olduğu gibi-işletme faaliyetlerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bu sonuç, geleneksel yetmezliğin bir sonucu olarak da yorumlanabilir. Fakat küreselleşen dünyada yeni yeterliliklerin oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle işletmelerin özellikle üretim/bilişim teknolojisinin yarattığı yeni yeterlilik alanlarında paralel uygulamaları gerçekleştirmeleri umulmaktadır.
Bu yeterlilik alanlarından biri de, maliyet sisteminde yeni yakla¬şımlar ve gelişmeleri uygulamaya sokmaktır. Böylece işletmelerin küresel rekabette stratejik bir avantaj elde etmesi söz konusu olabilecektir.

Tam Metin: PDF