SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

TEKNOLOJİDE YENİ BİR UFUK: TEKNOPARKLAR

A. Cüneyt ÇETİN

Özet


Teknopark fikri ilk olarak 1980'li yılların başında Almanya'da gündeme gelmiş ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır.
Teknoparkların kuruluş amaçları ülkeden ülkeye farklı özellik göstermekle birlikte genel amaçları; uluslararası ticarette rekabetin artırılması, yerel yönetimlerin ekonomik kalkınmaya katılımlarını sağlayarak teknolojik gelişmenin ve teknoloji üretiminin hızlandırılması, üniversite ile diğer araştırma kurumları potansiyelinin etkin olarak kullandırılması sayılabilir.

Tam Metin: PDF