SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

TÜRK SERMAYE PİYASASI'NDA FAALİYET GÖSTEREN DIŞ DENETÇİNİN YASAL SORUMLULUĞU

Hayrettin USUL, Ö. Faik ÇETİNER

Özet


Sermaye piyasasında karar alıcılarının alacakları kararları denetim raporları ile etkileyen dış denetçi, raporunda ileri sürmüş olduğu görüş¬lerinden dolayı yasal sorumluluklar da taşımaktadır. Bu sorumluluklar, sözleşmeden doğabileceği gibi haksız fiillerden de doğar. Müşteri işletme ile sözleşme imzalanmadan önce başlayan yasal sorumluluk, sözleşme tamam¬landıktan sonra da devam eder. Denetçi vermiş olduğu raporundan dolayı müşteri işletmeye karşı sorumlu olduğu gibi üçüncü kişilerinde zarara uğraması halinde, bu kişilere karşı da tazminat sorumluluğu taşımaktadır.

Tam Metin: PDF