SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

“SİYASAL KÜLTÜR”ÜN KAVRAMLAŞTIRILMASINDA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Özet


"Siyasal kültür"ü kavram düzeyinde ele alan bu çalışma, onun siyaset bilimi terminolojisine dahil edilmesinde ve bilimsel araştırmalarda bir çalışma aleti olarak kullanılmasında ortaya çıkan sorunların tesbitini ve bu sorunların çözümüne ilişkin ileri sürülen tartışmaları irdelemektedir. Bu çerçevede siyasal kültürün kültürle ilişkisi, siyasal kültürün tanımında birleşilen ve ayrılınan noktalar, siyasal kültürün siyaset bilimi terminolojisi içinde kullanılması veya tamamen terkedilmesi gerektiği konusundaki görüşler, siyasal kültür kavramını ideoloji ve kültür politikası kavramlarından ayıran yönler bu çalışmanın ana temalarını oluşturmaktadır.

Tam Metin: PDF