SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

ARACI KURUM VE ORGANLARININ SORUMLULUĞU

Metin TOPÇUOĞLU

Özet


Bu çalışmanın hedefi, sermaye piyasası kuruluşlarından birisi olan aracı kurumun, faaliyetlerinden sorumluluğunun esaslarını incelemektir. Bu kapsamda, aracı kurum organlarının hukuki ve cezai sorumluluklarına da değinilecektir.

Tam Metin: PDF