SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

SOĞUK SAVAŞIN SONU AMERİKAN İMPARATORLUĞU'NUN SONU MU?

Erol KURUBAŞ

Özet


Tarih büyük güçlerin yükseliş ve düşüşleriyle doludur. Bu makale de günümüzde yaşanan bir büyük gücün yükseliş ve -tüm aykırı iddialarına rağmen- düşüşünü incelemektedir. Ancak bu düşüş, yıkılış anlamında değildir. Bu gelişme aynı zamanda dünyada nasıl bir uluslararası sistem doğacağının da işaretlerini vermektedir.

Tam Metin: PDF