SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

TÜRKİYE'DE KATMA BÜTÇE UYGULAMASI

İbrahim ACAR

Özet


Bu çalışmada incelenen Katma bütçeli İdareler, hem daha sonra KİT haline gelecek bazı kuruluşların temelini oluşturması, hem de bütçelerin temel esaslarından olan genellik ve birlik ilkelerinden sapmaların bir örneği olması açısından önemlidir. Ülkemizde özellikle üniversitelerin sayısındaki artışa paralel sayılarında artış olmuştur. Fakat ilgili kısımlarda da ifade edildiği gibi temel kuruluş gerekçeleri olan özgelir-gider dengesi sağlanamamaktadır.

Tam Metin: PDF