SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 (1997)

KÜME ÖRTÜLEME PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

İbrahim GÜNGÖR, Abdullah EROĞLU

Özet


Küme örtüleme problemlerinin, 0-1 tamsayılı modellerinin kolayca kurulabilmesi ve optimum çözümlerinin simpleks yöntemle elde edilebilmesi açısından ilginç bir özelliği vardır.
Bu çalışmada, küme örtüleme problemlerinin kendine has özellikleri ve çözüm yolları araştırıldıktan sonra, bir işyerinde iş takibi vs. amaçlarla yapılacak gözetleme işlemi için gözetleme kulelerinin minimum maliyetli yerleşim planının belirlenmesi sorunu küme örtüleme problemi olarak düzenlenip optimum çözümü araştırılmaktadır.

Tam Metin: PDF