SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

DEVLETİN BÜYÜMESİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Ömer EROĞLU

Özet


Bu çalışmada devletin büyümesi tarihsel açıdan incelenerek, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de nasıl büyüdüğü araştırılmıştır. Araştırma sonucunda gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de kamu harcamalarının önemli ölçüde artmış olduğu görülmektedir. Daha sonra devletin büyümesinin yol açtığı bütçe açıklarının artması, faizlerin yükselmesi, kamu borçlarının çoğalması ve bunun kısır bir döngüye dönüşmesi gibi ekonomik problemler irdelendikten sonra Türkiye için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Devletin büyümesi, Kamu Açıkları, Devlet Borçları, İç Borç Faizleri.