SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI

Ramazan KILIÇ

Özet


Türkiye'de eğitimin finansmanı ağırlıklı olarak merkezi hükümet tarafından sağlanmaktadır, Ummzs hükümetin bu finansmanı tamamen üstlenmesi bazı dönemlerde eğitim hizmetlerinin daha etkili ve mm ucuz olmasını sağlamıştır. Ancak, zaman içerisinde birçok dezavantajlar da ortaya çıkmıştır. Öncelikle eğitimin finansmanı tamamen merkezi bütçenin büyüklüğü ve esnekliği ile sınırlıdır. Bu nedenle, Türkiye'de yükseköğretimin finansmanında önemli darboğazlar yaşanmaktadır.
Bu çalışmada, genel olarak yükseköğretimin finansmanı, Türkiye'de kamu harcamaları iptmnde yükseköğretim harcamalarının payı ve dönemler itibariyle gelişimi ile yıllar itibariyle öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının gelişimi ele alınmıştır.
Yükseköğretimin Finansmanı, Yükseköğretim Harcamaları, Yükseköğretimin Sorunları, Pazarlık ve Anlaşma Yöntemi, Eğitim Bütçe Ödenekleri.