SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

TÜRKİYE'DE ENFLASYONLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL UZLAŞMANIN ETKİNLİĞİ

Zeynep KARAÇOR

Özet


Türkiye ekonomisinde gerek 1980 öncesi gerekse 1980 sonrası dönemde uygulanan antieflasyonist politikalar genel olarak değerlendirildiğinde, bunların pek başarılı oldukları söylenememektedir. Bunun en büyük nedeni politikaların belli bir uzlaşma ortamına dayanmadan alınmasıdır. Bu da karar birimlerinde oluşan beklentilerden kaynaklanmaktadır. Karar bırımlennın ekonomik örgütlenmeye ve işleyişe güven duymaması, karar birimlerinin kendilerini koruma güdüsü ile hareket etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, Türkiye ekonomisi açısından toplumsal uzlaşma ortamının hazırlanması son derece önemli bir hedef olmaktadır.
Enflasyon, Toplumsal Uzlaşma, Düşük Verimlilik, Sosyal Konsey.