SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

TÜRK ELEKTRİK-ELEKTRONİK SANAYİİ SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

M. Hulusi DEMİR, Özlem İpekgil DOĞAN

Özet


Bu makale, kalite yönetimi uygulamalarını gerçekleştiren 47 Türk elektrik-elektronik sanayi çelmesinin kalite konusundaki çalışmalarını incelemektedir. Toplam kalite yönetimi bileşenlerini içeren 66 adet değişken, sektörde ihracat yapan ve iç pazara yönelen işletme yöneticileri tarafından değerlendirilmiştir. Toplam kalite bileşenleri ve iki üretim performans çıktısı konularında oluşturulan hipotezler için önemlilik testi uygulanmış ve sektörün ihracat yapan ve iç pazara yönelen işletme yöneticileri arasında kalite uygulamaları açısından önemli bir farklılık bulunmamıştır.
Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Bileşenleri, Performans Çıktısı, Türk-Elektrik-Elektronik Sanayisi.