SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YÖNETSEL ZAMAN

Nihat KARAKOÇ

Özet


TKY, diğer kaynaklar gibi, zaman kaynağının yönetiminde de Deming Döngüsü'nden yararlanmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada, TKY uygulamalarının başarısında yönetsel zamanın rolü ve önemi incelenmiştir.
Toplam Kalite Yönetimi, Yönetsel Zaman, Deming Döngüsü, Sıfır Hata.