SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİK ARAYIŞLARI: ÖĞRETME VE ÖĞRENME

Saim AKKAYA

Özet


Çalışmada, yüksek öğretimde sınıf ortamı itibariyle toplu öğretimde öğretme ve öğrenmenin başarılı olması ve beklenen kalite ve verimliliğin sağlanması için uyulması gereken ilkeler ve yöntemler üzerinde durulmuş, bu konuya ilişkin olarak yapılabilecek öneriler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Öğretimde Kalite, Öğretme İlkeleri, Doğrudan ve Dolaylı Öğretim Yöntemleri, Öğrenme, Öğretim Süreci.