SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK AHLAKININ YERİ VE ÖNEMİ

Fikret OTLU

Özet


Bu çalışmada ilk olarak genel anlamda meslek ahlakına duyulan ihtiyaç incelendikten sonra muhasebe mesleğinde meslek ahlakının yeri ve önemi açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra ABD'de muhasebe mesleğinde meslek ahlakı ile ilgili yapılan çalışmalar ele alınmış ve Türkiye'deki uygulamalarla bir karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuç olarak ülkemiz muhasebe uygulamalarında meslek ahlakı ile ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgi verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Etik, Etik Olmayan Davranış, Muhasebe Meslek Ahlakı, İşletme Ahlakı.