SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

İŞLETMELERİN STRATEJİK VİZYONU: GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME MANEVRALARI VE EYLEM PLANLARI

Gürcan PAPATYA, Köksal HAZIR

Özet


Küreselleşme yakaladığı ivme ile dünya genelinde devreleri tamamlama gerçeğini doğurmuş, sınırlar esnemiş, insanlar ve işletmeler açısından karşılıklı iletişim ve bağımlılık en üst noktaya ulaşmıştır. Başkaca küçülen dünyada birbirini tanımayan sayısız oyuncu sahnede yerini almış, rekabet güçleşmiştir.
Gelinen noktada, çok farklı işletmecilik ve yönetim anlayışları üzerinde durulması gerekliliği maya çıkmıştır.
Sözü edilebilecek tüm bu yaklaşım ve yönetim anlayışlarına yön çizecek, anlam kazandıracak, pekleşmesini sağlayacak referans; geleceği kucaklayan ve yön veren 'stratejik vizyon yaklaşımı (SVY)" olarak belirginleşmiştir.
Bu makalede, küreselleşmenin getirdiği/gerektirdiği açılımı sağlayacak vizyon yaklaşımının stratejik uygulaması, uygulamada karşılaşılan sorunlar, sorunların çözümlerine ilişkin manevra ve eylem planları ile British Leyland Motor işletmesine(BLMC) ilişkin stratejik vizyonu gerçeğe dönüştürme örnek uygulaması analiz edilmiştir.
Stratejik Vizyon, Hayal Mühendisliği, Stratejik Öngörü, Sinerjistik Etki, Vizyon Konsepti, Liderliğin Paylaşılması.