SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

GÜCÜN ÖRGUT YÖNETİMİNDE ETKİLERİ

Recep YÜCEL

Özet


Bu makalede, bir örgütün işleyişinde büyük öneme sahip olan güç kavramı, önce tanımlanmış, daha sonra dayandığı kaynaklara bakılarak türlerine ayrılmış ve incelenmiş, ardından da ”liderlik” ve “yetki” gibi diğer önemli örgütsel unsurlarla ilişkisi incelenerek, gücün, uygulamaya ve kullanıma dönük yanlan ortaya konmuştur. Böylece, örgütteki pozisyonu dolayısıyla güç kullanmaya yetkili kişiler için de, önemli rehber bilgiler sunulmuştur.
Güç, Yetki, Liderlik, Örgütsel Uyum.