SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

İŞLETMELERDE VERİTABANINA DAYALI PAZARLAMA SÜRECİ VE MÜŞTERİ FARKLILAŞTIRMA MATRİSİ EKSENİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Hulusi DOĞAN

Özet


Veritabanına dayalı pazarlama 1950'li yıllarda televizyonun keşfinden beri pazarlama disiplinindeki en önemli gelişmedir. 19801i yıllarda filizlenen veritabanına dayalı pazarlama 1990’lı yıllarda hızlı bir yayılma sürecine girmiştir. Başta internet olmak üzere diğer online medyanın gelişimi işletmeler ve örgütler için veritabanına dayalı pazarlamanın değerini artırmaktadır. Günümüzde artık çoğu pazarlamacılar sadece veritabanlı pazarlamayı kullanmakla kalmıyorlar, veritabanlarını pazarlama programlarının merkezine oturtmak suretiyle onu tüm pazarlama faaliyetlerinde rehber ediniyorlar. Kısacası veritabanına dayalı pazarlama doğru uygulandığında işletmeye, müşterilerine daha iyi hizmet sunma ve daha fazla gelir sağlama imkanı vermektedir.
Veritabam, Veritabanına Dayalı Pazarlama.