SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

2000'Lİ YILLARDA ASYA PASİFİK BÖLGESİNDE BÜYÜK GÜÇ ETKİLEŞİMİ VE BAZI MÜMKÜN GELİŞMELER -1 -

Mehmet Sami DENKER

Özet


Asya-Pasifik Bölgesi 2000'li yıllarda önemli gelişmelerin yaşanmasının muhtemel olduğu bir bölge. ASEAN Kamboçya krizin de olduğu gibi 2000'li yıllarda önemli sorunlarla da karşı karşıya kalacak. Özellikle Büyük güçler arası ilişkilerde nasıl bir tavır alınacağı, Asya Pasifik güvenliği ve ekonomik bölgeceliğin gelişmesi temel sorunlardan yalnızca ikisi. 1998 Ağustosun da ABD-Japonya arasındaki güvenlik anlaşmasının kapsamının genişletilmesi, özellikle Çin'in yükselişi ve bölgede etkinliğini artırmak istemesi, muhtemel çatışmalarında habercisi. Uzlaştırıcı bir yaklaşım ve üyelerin belirli konulardaki çıkarlarını uyumlaştırıcı olarak genişletilmiş bir ASEAN olası çatışmaların önlenmesinde önemli katkıları
olabilir.
Asya Pasifik Bölgesi, Bölgecilik Eğilimi, Asya Krizi, AFTA, ASEAN.