SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

HALKA AÇIK VE HALKA KAPALI ANONİM ORTAKLIKLARDA TEMETTÜ VE BEDELSİZ HİSSE SENEDİ DAĞITIMINDAKİ FARKLILIKLAR

Şefika DEMİRKAN

Özet


Ülkemizde sermaye şirketleri içinde en önemli şirket tünerinden birisi olan anonim şirketler ile ilgili hükümler, başlangıçta Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından düzenlenmiştir. Ancak 1981 yılında Sermaye Piyasası Kanunu' nun yürürlüğe girmesi ile halka açık olan veya halka açık kabul edilen anonim şirketler ile ilgili düzenlemelerin, bu Kanun' dada yer aldığı görülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu' da; sermaye piyasasının güven, açıklık ve karalılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin hak ve yaralarının korunmasını sağlamak amacıyla TTK' na göre daha kapsamlı hükümler yer almaktadır.
Halka açık anonim şirketlerde, özellikle temettü ve bedelsiz hisse senedi dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Tebliğ'leri ile getirilen düzenlemelerin yeterli olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Temettü, Bedelsiz Hisse Senedi, Halka Açık Şirket-Anonim, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu.