SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

SİYASAL KATILMA VE CİNSİYET ROLLERİ: KONYA VE YÖRESİ ÖRNEK UYGULAMASI

H. Hakan AFACAN

Özet


Siyasal katılma kavramı siyaset bilimi literatüründe üzerinde sıkça tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada Konya ve yöresinde uygulanmış anket çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de siyasal katılma davranışı incelenmektedir. Elde edilen bulgular batı toplumlarının aksine, Türk toplumunda cinsiyet ile ilgili rollerin siyasal katılma üzerinde önemli etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra cinsiyetin siyasal katılmaya etkisi konusu üzerinde detaylı istatistiki analizler yapılarak incelenmiştir.
Siyasal katılma, Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler, Cinsiyet.