SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

KAMU KURUMLARINDA İŞGÖRENLERİN MOTİVASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gülise GÖKÇE

Özet


Kamu Yönetiminin ve hizmetinin verimli ve etkili olabilmesi için hizmet sunmakla görevli ve yönetimin temel unsurlarından biri olan personelin motive edilmesi büyük önem taşır.
Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında çalışan personelin nasıl bir çalışma ortamında
çalışmak istediklerini belirlemek, işgörenlerin iş tatmin düzeylerini ve kurumlarına ve işlerine bağlılık
düzeylerini ve kurumlarından beklentilerini belirlemektir.
Toplam Kalite Yönetimi, Motivasyon, Katılma, İletişim.