SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1999)

ÇEVRE VERGİLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİSİ

İhsan GÜNAYDIN

Özet


Günümüzde giderek artan çevre problemleri karşısında çevre vergileri büyük bir önem kazanmıştır. Çevre vergileri, çevresel amaçlan başarmak için etkili bir araç olmanın yanında kamu geliri oluşturma kapasitesine sahiptir. Hükümetler, çevre vergilerinden elde edilen geliri saptırıcı emek vergilerini azaltmak için kullanmak suretiyle istihdam düzeyinde bir iyileşme sağlayabilirler İşsizlik ve emek vergilerinin yüksek olduğu ülkelerde, emek vergilerinde yapılacak bir indirimin istihdamı artıracağı söylenebilir. Emek vergilerinde yapılacak bir indirim yeni veya mevcut çevre vergilerinin artırılmasıyla finanse eilirsee, hem çevre hem de istihdam düzeyinde bir iyileşme meydana gelecektir. Bu durum literatürde çifte yarar hipotez,' olarak bilinmektedir. Çifte yararın varlığına ilişkin yapılan çalışmaların sonuçlar, karışıktır. Yapılan bir çok çalışmada, çevre vergilerinin istihdam üzerinde pozitif ancak küçük etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Günümüzde birçok ülke belirtilen şekilde politikalar uygulamaktadır.
Çevre Vergisi, Emek Vergisi, Çifte Yarar Hipotezi, istihdam, Kamu Geliri Oluşturma.