SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

TÜRKİYE'DE KAMU GELİRLERİ VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİLER

İhsan GÜNAYDIN

Özet


Son yıllarda Türkiye'de bütçe açıkları çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Günümüzde belki de bütün çağdaş ekonomiler büyük bütçe açıklarından sıkıntı çekmektedir. Bu problemi çözmek için bazı ekonomistler harcamaların azaltılmasını diğer bazıları ise, vergi artışları veya azalışlarını savunmuşlardır. Bu çalışmada, Engle-Granger ve Johansen ko-entegrasyon yaklaşımı ve Hata Düzeltme Modelleri kullanılarak kamu gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki nedensel ilişkilerle ilgili ortaya atılan hipotezler test edilmiştir. Yapılan testler sonucu Türkiye'de kamu harcamaları-kamu gelirleri(harcama-vergi) hipotezini destekleyen kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu sonuca göre, Türkiye'deki mali otoriteler bütçe açıklarını kontrol etmek için kamu harcamalarım kısmaya gayret etmesi gerekmektedir.

Tam Metin: PDF