SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

PARASAL İSTİKRARI SAĞLAMADA MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞI

Lale ALKINOĞLU

Özet


Merkez bankaları ülkelerin para politikasını uygulayan en önemli kurumlardır. Merkez bankalarının yapısı,görev ve yetkileri ülkeden ülkeye değişmekle beraber, para politikası ile ekonomik istikrarı sağlamada etkin rol oynarlar. Merkez bankasının bağımsızlığı ile ekonomik istikrar arasındaki ilişkilerin araştırılmasında ampirik çalışmalar önemli yer tutar. Çalışmalarda elde edilen ortak nokta, merkez bankasının bağımsızlığı arttıkça ekonomide enflasyon oranının düşmesidir. Özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde bu sonuç geçerli olmaktadır.

Tam Metin: PDF