SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

BİR BORCUN TAKSİTLERLE GERİ ÖDENMESİ PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Abdullah EROĞLU

Özet


Bir borcun eşit,geometrik değişimli ve aritmetik değişimli taksitlerle ödenmesi problemlerinin çözümünde kullanılan çeşitli formüller literatürde yer almaktadır. Ancak karşılaşılan bazı sorunların çözümünde bu formüller yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda Formato, atlamalı taksitli (rasgele seçilen bazı devrelerde geri ödemelerin olmadığı durum) bir borcun devrelik eşit taksitlerle geri ödenmesi problemini ele almış ve devrelik taksit miktarını veren formülü türetmiştir. Moon ise atlamalı taksitli bir borcun devrelik eşit taksitler yerine bir devreden diğerine geometrik değişimli (artan veya azalan oranda) taksitlerle ödenmesi durumu için ilk devrenin taksit miktarını veren formül türetmiştir. Bu çalışmada ise bir borcun düzenli ve düzensiz parçalı geometrik değişimli, düzenli ve düzensiz parçalı aritmetik değişimli taksitlerle geri ödenmesi olmak üzere dört farklı borçlanma modeli ilk olarak ele alınmış ve paranın zaman değeri kullanılarak taksit miktarlarını verenformüller türetilmiştir.

Tam Metin: PDF