SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE YENİDEN YAPILANMA SORUNU: TARİHSEL PERSPEKTİFTEN BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa SAKAL

Özet


21. yüzyıla girerken yerel yönetimler hem demokrasinin yerleşmesi hem de hizmetin yerelleşmesi anlamında bir fonksiyon üstlenmektedir. Fakat yerel yönetimler gerek yapısal özellikleri gerekse de finansman sorunları itibariyle bu amacı tam anlamıyla gerçekleştirememektedir.
Çalışma bu alandaki düzenlemelerin tarihsel açıdan bir değerlendirilmesini içermektedir. Toplam kalite, saydamlık ve etkin hizmet yönelimlerde bu alanın önemini ortaya koymaktadır.

Tam Metin: PDF