SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

DEMOKRATİK MEŞRUİYETİN KÜRESEL EGEMENLİĞİ

Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Özet


Bu çalışmanın amacı, siyasal meşruiyetin dünyada bugün mevcut iki şekli olan mutlakiyetçi meşruiyet ve demokratik meşruiyet arasındaki müca¬delenin hızla demokratik meşruiyet lehine sonuçlanmakta olduğunu ortaya koymaktır. Bu sürecin nedenleri, faşizm deneyimi geçirmiş Batılı ülkeler, Sosyalist Blok'tan kopan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin özgün durum¬ları bağlamında belli bazı örneklerle açıklanmakta ve ilgili ülkelerde demok¬ratik meşruiyetin ulaştığı düzey belirlenmeye çalışılmaktadır.
Demokrasi, Meşruiyet, DemokratikMeşruiyet.

Tam Metin: PDF