SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

EKONOMİK SİSTEMLER VE AHLAK

Şevki ÖZGENER

Özet


Globalleşen dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler önemli ölçüde arttmıştır. Bu eğilimin devam etmesi güven ortamının yaratılmasına bağlıdır. Yine, bir ülkenin tüm vatandaşlarının refahına katkıda bulunabilmesi ve dolayısıyla ekonomik sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için ekonomi ahlâkı geçersiz kılmamalıdır. Bu makale, ekonomik sistemlere ahlâki açıdan yöneltilen eleştirileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, ekonomide ahlâkın önemi, ekonomik sistemlerin işleyişi, ekonomik sistemlerin avantajları ve dezavantajları ve ekonomik sistemlere ahlâki açıdan yöneltilen eleştiriler üzerinde durulmuştur.
Ahlâk, Ekonomi, Kapitalizm, Sosyalizm.

Tam Metin: PDF