SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (2001)

SUBSİDİARİTE İLKESİ (İKİNCİLLİK İLKESİ) VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Envert BOZKURT, Mehmet ÖZCAN

Özet


Avrupa Birliği Antlaşmasına göre, Topluluk, amaçlanan bir hedefe üye devletlerin yapacağı tasarruflar ile tam olarak ulaşılamayacağı dolayısıyla, hedefin Topluluk tarafından yapılan bir tasarrufla daha iyi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği durumlarda tasarrufta bulunur. Ayrıca bu prensibe göre, eğer tasarruf üye devlet tarafından yapılacak ise bu durumda da mümkün olduğu ölçüde yönetimin en alt kademeleri (halka en yakın yerel idare) tarafından yapılacak icraatla bu hedefe ulaşılması sağlanmalıdır Hatta subsidiarite prensibinin temelinde yatan düşünceye göre, sözü edilen "en alt kademenin " de yapılacak tasarruf konusunda, ancak, bizzat halk tarafından icraatta bulunulamaması durumunda devreye girmesi söz konusudur.
Halkın yönetime etkin bir şekilde katılmanın bir aracı olarak bu ilke, 1990' dan bu yana Avrupa bütünleşmesine de önemli katkısı olmaktadır. Ancak farklı politik çıkarlar, ilkeyi farklı şekillerde tanımlayarak ilkenin aşırı merkezileşme yolunda bir araç olarak da kullanılması yolunu açmaktadırlar. Makalede subsidiarite ilkesinin bu farklı tanımlarından yola çıkarak, Avrupa bütünleşmesine olan katkısı ele incelenmiş ve bu süreçte ilkenin önemi anlatılmıştır. Bütünleşme sürecinde eğer bu ilke yerine iki vitesli Avrupa tartışmalarında olduğu gibi, farklı enstrümanlar kullanılacak olursa AB bütünleşme süreci değişik bir boyut kazanacak ve arzu edilen bütünleşme tamamlanamayacaktır.
Subsidiarite ilkesi, Avrupa bütünleşmesi, yerel yönetimler, demokrasi.

Tam Metin: PDF